петак, 20. јул 2012.

STRUJANJE IMPULSA
"Refleksija" (12)
(akril na papiru;  10 x 7,5 cm)
Autor:  Nadica Janić


„Stvaralački proces sastoji se od čitavog niza blesaka uobrazilje i umetnikovog nastojanja da im da oblik, obrađujući materijal na odgovarajući način.

Ruka pokušava da uobliči ono što je uobrazilja stvorila i s puno nade povlači kičicu, ali rezultat ne mora biti onakav kakav je umetnik očekivao, delom zbog toga što se svaka stvar suprotstavlja ljudskoj volji, a delom zbog toga što se slika u umetnikovom duhu stalno menja i smenjuje, tako da ni uobrazilja ne daje precizne impulse.

U stvari, mentalna slika počinje da se ocrtava tek onda kad umetnik „negde povuče liniju“. I svaki put kad umetnik doda još jednu liniju, potreban je nov blesak mašte da se ta linija uključi u njegovu mentalnu sliku koja se stalno razvija.

Na taj način – u stalnom strujanju impulsa između njegovog duha i delimično uobličenog materijala pred njim, on postepeno određuje sliku sve više i više, dok najzad celoj ne da vizualan oblik.“  


ISTORIJA UMETNOSTI
H. W. Janson

PROSVETA, Beograd 1987.


Priredila: Nadica Janić


Нема коментара: