субота, 29. јануар 2022.

KNJIGA POSTANJA

 U početku beše reč
i reč beše u Boga i Bog beše reč.
Sve je kroz nju postalo 
i bez nje ništa nije postalo što je postalo.

Knjiga Postanja
(21 x 30 cm; 8 strana)U početku stvori Bog nebo i zemlju.
A zemlja beše bez obličja i pusta
i beše tama nad bezdanom 
i duh Božji dizaše se nad vodom. 

I reče Bog:
neka bude svetlost
i bi svetlost. 

Dan prvi

Potom reče Bog:
neka bude svod posred vode
da rastavlja vodu od vode.

Dan drugi


Opet reče Bog:
neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi seme
i drvo rodno koje rađa rod po svojim vrstama
u kojem će biti seme njegovo na zemlji.

Dan treći

Potom reče Bog:
neka budu videla na svodu nebeskom,
da dele dan i noć, da budu znaci vremenima
i danima i godinama.

Dan četvrti

Potom reče Bog:
neka vrve po vodi žive duše
i ptice neka lete iznad zemlje pod svod nebeski.

Dan peti


Potom reče Bog:
neka zemlja pusti iz sebe duše žive
po vrstama njhovim. I bi tako.

Potom reče Bog:
da  načinimo čoveka po svom obličju
koji će biti gospodar
 i od cele zemlje i od svih životinja.

Dan šesti
  

I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku
i onde namesti čoveka kojega stvori
da ga radi i da ga čuva.

I zapreti Gospod Bog čoveku govoreći:
jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu,
ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi 
jer u koji dan okusiš s njega umrećeš.
Korica knjige (1)

Korica knjige (2)

Tekst:
citati iz Biblije

Fotografije:
fito kolaž (2002, 17 x 23 cm)
autora Nadice Janić

Priredila:
Nadica Janić