четвртак, 28. фебруар 2013.

VREME (12)
"Vreme" (12)
(mixed media; 10 x 10 cm)
Autor: Nadica Janić

VREME (11)
"Vreme" (11)
(mixed media; 10 x 10 cm)
Autor: Nadica Janić

VREME (10)
"Vreme" (10)
(mixed media; 10 x 10 cm)
Autor: Nadica Janić

VREME (9)
"Vreme" (9)
(mixed media; 10 x 10 cm)
Autor: Nadica Janić

VREME (8)
"Vreme" (8)
(mixed media; 10 x 10 cm)

Autor: Nadica Janić

VREME (7)
"Vreme" (7)
(mixed media; 10 x 10 cm)
Autor: Nadica Janić

VREME (6)
"Vreme" (6)
(mixed media; 10 x 10 cm)
Autor: Nadica Janić

VREME (5)
"Vreme" (5)
(mixed media; 10 x 10 cm)
Autor: Nadica Janić

VREME (4)
"Vreme" (4)
(mixed media; 10 x 10 cm)
Autor: Nadica Janić

VREME (3)
"Vreme" (3)
(mixed media; 10 x 10 cm)
Autor: Nadica Janić

VREME (2)
"Vreme" (2)
(mixed media; 10 x 10 cm)
Autor: Nadica Janić