среда, 2. јун 2021.

Međunarodna izložba "Ženska duša" 2021. Petrovac na Mlavi

 


U Galeriji "Krug" u Petrovcu na Mlavi, 1. juna 2021. godine, otvorena je internacionalna izložba slika "Ženska duša" na kojoj je prikazano 165 dela iz 36 zemalja sveta. Izložba traje do 30. juna 2021. godine.

Organizator izložbe je međunarodno udruženje akvarelista International Watercolor Society – IWS, a osnovna tema i poruka ove postavke je borba protiv nasilja nad ženama.

Na izložbi učestvujem sa radom "Vita"
(akril na kartonu; 30 x 30 cm)
 


VITA

Otvori oči, Vita!
Neka Božanska Svetlost
otvori vrata tvoje duše.
Neka iz njenih tajnih odaja
duh slobode izroni
i osvetli ti put.

Širom otvori oči, Vita!
Pruži ruke i prihvati vetar.
Digni glavu i pogledaj u sunce.
Grli mesec i šapući zvezdama.

Vita, ljubi i grli svog dragog.
Uzvraćaj voljenom strast
i stvarajte… stvarajte Život.

Vita, decu svoju prigrli.
Poljupcima im pričaj
i vodi ih sigurnim putem.

Vita, ne stari duhom.
Ne poklekni pred bolom.
Opraštaj, pomiluj pogledom…
Rane u duši Svetlost leči.

Nadica Janić





Priredila: Nadica Janić