четвртак, 12. јул 2012.

IGRA SKRIVALICA
"Refleksija" (8)
(akril na papiru;  10 x 7,5 cm)
Autor:  Nadica Janić


„Rad na umetničkom delu ima malo zajedničkog sa onim što se zove „izradom“. To je čudan i riskantan posao u kome onaj koji ga obavlja nikad ne zna šta stvara dok ga najzad nije završio. To je igra skrivalica u kojoj onaj koji traži ne zna sigurno šta traži dok ga nije našao.“


ISTORIJA UMETNOSTI
H. W. Janson

PROSVETA, Beograd 1987.


Priredila: Nadica Janić


Нема коментара: