субота, 27. август 2022.

ISKUŠENJE

 


"Iskušenje"
 (akril na kartonu; 50 x 50 cm)
Autor: Nadica Janić

Zlokobno oko Zla prati nas na ovozemaljskom putu. Živimo sada u satanskom vremenu. U spirali prolaznosti i propadljivosti saplićemo se u mreži strasti, materijalnih prohteva, koristoljublja…

Najveći pokretač ljudskog bića je strast, toplina i uzdrhtalost od želje. Ah, ta lepa crvena jabuka! Zagrišću je s njim, naslađivati se, pomisli Eva. Iako ih je Tvorac zavetovao da ne jedu voće sa Drveta znanja, po nagovoru zmije, ubra je Eva, podeli sa Adamom… i udaljiše se od Boga saznavši šta je dobro i zlo i osetiše bol srama.

Iz strasti ljubavi, nadahnut Duhom Svetim nastaje život. Još pri prvom koraku otvara se put slobode izbora. Iskušenje stvara svet dobra i svet zla. Kroz šiblje se provlačimo, gmižemo zmijskim putem i snagom volje, vere i nade uzdižemo ka svetlosti.

Velika snaga energije kosmosa nam treba da opstajemo u vrtlogu iskušenja. Snaga ne izvire iz fizičkog bića. Snaga je u besmrtnoj duši, izvire iz očiju i širi se oko nas u bojama duge.


Nadica Janić


"Oko Zla" - fragment slike "Iskušenje"

Oko je simol svih bogova sunca. Jednookost je ili simbol zla ili simbol oka prosvetljenja. U hrišćanstvu je simbol svevidećeg Boga sveznanja, moći i svetlosti."Strast" - fragment slike "Iskušenje"

Jabuka je simbol ljubavi, radosti i mudrosti ali i varke i smrti. U hrišćanstvu ima ambivalentno značenje - simbol je zla kao iskušljivo i grešno voće čovekovog pada, ali kada je prikazana sa Hristom ili Devicom Marijom, simboliše novog Adama i spasenje."Zmijski put" - fragment slike "Iskušenje"

Provlačeći se kroz pukotine, zmija simbolizuje čovekovu skrovitu prirodu i savest. U hrišćanstvu, kao neprijatelj Božji zmija je uzročnik pada u greh i simbol je zla, lukavstva, uništenja. Predstavlja moć zla koju čovek mora da savlada u samom sebi.
 


"Energija kosmosa" - fragment slike "Iskušenje"

Krst Ank je egipatski simbol života. Predstavlja kosmos, sve živo, ljude i bogove. Put je za saznanje tajni, misterija i skrivene mudrosti. Sjedinjuje dva tvoračka principa - nebo i zemlju. Označava i besmrtnost. U ruci ga nosi Maat, boginja istine i svetskog poretka.

Literatura:

„Mali rečnik tradicionalnih simbola“, Mario Lampić
Libretto, Beograd 2000.

Priredila: Nadica Janić


Нема коментара: