понедељак, 11. април 2016.

1. Međunarodni "Mail art" bijenale 2016.Tekirdag, Turska


Na 1. Međunarodnom "Mail art" bijenalu 2016. Tekirdag, Turska, učestvovalo je 1516 umetnika iz 60 zemalja sa 3238 umetničkih dela. Tema izložbe je “Tradicija”.

Ideja bijenala je umetničko delo – koverat, formata A 4, poslat na tradicionalan način, klasičnom poštom. Komunikacija između organizatora i umetnika je putem sajta univerziteta, e-mail i društvenih mreža. Izložbu prati katalog u PDF formatu.

Organizator bijenala je Univerzitet za slikarstvo, dizajn i arhitekturu - Namık Kemal Üniversty, Tekirdağ, Türkiye. Rukovodilac organizacionog tima je Mustafa Cevat Atalay, slikar, profesor i doktor programa univerziteta.

Izložba je postavljena u holu univerziteta i trajala je od 23. marta 2016. do 14. aprila 2016. godine. Radovi ostaju u depou univerziteta.

Učestvovala sam sa dva rada:
Tradicija - Srbija, “Željka” (kolaž; 22 x 17,5 cm) i
Tradicija - Turska, “Fatimina ruka” - “Fatima nin eli” (kolaž; 22 x 17,5 cm).ALBUM

MAIL ART - Koverat A 4

Tradicija - Srbija, "Željka"
(kolaž; 22 x 17,5 cm)
Autor: Nadica Janić
Veza: ŽELJKA
MAIL ART - Koverat A 4

Tradicija - Turska, "Fatimina ruka"
(kolaž; 22 x 17,5 cm)
Autor: Nadica Janić

Veza: FATIMINA RUKA

Нема коментара: