четвртак, 14. мај 2015.

DUHOVNE PRASLIKE (1)


Različitim kombinacijama krugova i kvadrata mandala izražava duhovni i materijalni svet i dinamiku veza koja ih ujedinjuje na trostrukom planu: kosmičkom, antropološkom i božanskom. Ogrugli oblici mandale simbolizuju prirodni integritet a četvrtast oblik predstavlja svest o tom integritetu. Magijom simbola mandala je u isti mah slika i pokretač duhovnog uspinjanja koje je posledica koncentracije mnogostrukog nad jednim: Ja reintegrisano u sve; sve reintegrisano u Ja.
Veruje se da promatranje mandale udahnjuje vedrinu, osećaj da život ima smisao i red. 

Mandala "Duhovne praslike"
(kompjuterska grafika; 10 x 10 cm)
Autor: Nadica Janić
Нема коментара: